"Je ho plný dům. Ani chvilku se nezastaví."

Dítě s ADHD je odmala stále napomínáno. Rodiče se bojí o jeho život, dítě s ADHD trpí častěji nehodami, a tak není divu. Přesto jsou děti s ADHD občas podceňováni a mají s tím sníženou sebedůvěru. Děti s ADHD mají v dospělosti vysokou míru kreativity. 

ADHD - PORUCHA POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU

  • Má problémy se soustředěním a dá se velmi snadno vyrušit.
  • Nezabývá se často detaily.
  • Chvilku neposedí, je v neustálém pohybu a občas může působit nešikovně.
  • Je velmi citlivý/á. Reakce bývají často přemrštěné. Dítě s ADHD bývají empatický.

TERAPIE

Terapie pro dítě s ADHD je možná individuálně, ale rovněž skupinově, jako u dyspraktiků. Individuální terapie vychází z 15 týdenního programu. Program je vhodný pro děti od 4 do 8 let, nebo od 8+. 

Program cílí na:

  • Celkové zklidnění a zlepšení míry pozornosti.
  • Zlepšení orientace osobou, prostorem a časem.
  • Výrazné prohloubení organizačních schopností.
  • Prohlubování vztahu se sourozencem a dalšími v rodině.
  • Zvýšení sebevědomí a zlepšení pocitu sebehodnoty.
  • Zlepšení emočního ladění, zmírnění afektivního chování.

V případě jakýchkoliv dotazů, vyplňte kontaktní formulář.