Ergoterapeut má jasný cíl, snaží se totiž umožnit dítěti, co možná nejvyšší míru soběstačnosti. Ke své práci využívá primárně hru, protože si je plně vědom toho, jak moc je v životě dítěte důležitá. Hra provází terapie od samého začátku, kdy klient k ergoterapeutovi přijde, ale není hraní jako hraní. Všechny aktivity jsou totiž přímo šité na míru specifických oblastí dítěte, snažíme se totiž o to, aby se dítě vyvíjelo, zajímalo se o okolní prostředí, socializovalo se a mnoho dalšího.

Cíl který si na terapii stanovíme, se budeme snažit naplnit. Vytvoříme speciální ergoterapeutický plán, díky čemuž si je rodič plně vědom toho, o co se snažíme, kam naše terapie směřují a hlavně, dáme rodiči najevo že i on má mnoho věcí ve svých rukou a je nedílnou součástí celého procesu. 


VSTUPNÍ ROZHOVOR

Jedná se o vstupní rozhovor s Vámi. Ať už se jste tatínek, maminka, nebo babičku, či další členy rodiny, je nanejvýš důležité ujasnit si priority terapie a očekávání, jako takové.  

KOMPLETNÍ ROZBOR

Kompletní rozbor je souhrnem ergoterapeutických vyšetřovacích metod. Testy jsou navrženy tak, aby mi pomohly nejlépe zhodnotit schopnosti Vašeho dítěte. Kompletní rozbor je složen z testů, které jsou vždy individuálně vybrány. Hodnotí se např.: motorické funkce, ať už v oblasti hrubé, či jemné motoriky. Dalším důležitým aspektem hodnocení jsou: soběstačnost, rozbor orofaciální oblasti, grafomotorika apod. 

ERGOTERAPEUTICKÝ PLÁN

Získáte ergoterapeutický plán, na jejímž základě, povedu terapii. Ergoterapeutický plán je něco, co nás přiblíží k ergoterapeutickému CÍLI, který si společně stanovujeme, už v průběhu kompletního rozboru. 

TERAPIE

Samotná terapie probíhá individuálně vždy 60 minut. Terapie je buď individuální, nebo skupinová, dle preference rodiče a cílové skupiny. 


ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 

 Podíváme se společně na posun, kterého jsme byli součástí. A také si řekneme, jaké další intervence na Vás čekají, co za pomůcky dítěti můžete pořídit a v neposlední řadě, jak adaptovat prostředí doma, ve škole, nebo v zaměstnání.  


BRZY NA VIDĚNOU :)