Nejčastější diagnózy u dětí se kterými pracuji.

Pracuji s obrovskou škálou dětí a diagnóz, zároveň pracuji s dětmi, které potřebují ve vývoji jen lehce popostrčit. Rovněž přijímám do péče děti, které jdou do školky/školy, učí se orientovat se ve světě - speciálně pro ně je možnost využít intervenčního programu.

PAS - poruchy autistického spektra

ADHD - hyperaktivita s poruchou pozornosti

dyspraxie - nešikovné dítě 

VVV - vrozené vývojové vady (ortopedické aj.)

MR - mentální retardace

DMO - dětská mozková obrna

poruchy učení

vady sluchu, zraku, kombinované vady

 Downův syndrom

MiND - nadané děti