"Více podpory a méně kritiky."

Dyspraktik potřebuje mnoho podpory, neboť si je svých nedostatků plně vědom a je pro něj těžké, je ze svého života odstranit. Dyspraktik vypadá, jako každé dítě, své limity však nese uvnitř. 

NEŠIKOVNÉ DÍTĚ - DYSPRAKTIK

  • Obtíže s jemnou motorikou a grafomotorikou.
  • Obtíže s hrubou motorikou - "Dítě je jako slon v porcelánu."
  • Poruchy v oblasti sluchového i zrakového vnímání.
  • Poruchy v oblasti vnímání vlastního těla v prostoru.

TERAPIE

Pro dyspraktiky je vhodné procházet terapií, jak individuální, tak skupinovou. Pro skupinovou terapii (dítě - skupina 6-8 dětí, nebo dítě a sourozenec v domácím prostředí) je možné využít 10 týdenní program. Setkáváme se s dětmi 1x týdně. Program je možný pro děti od 5-8 let.

Program cílí na:

  • Zlepšení v oblasti hrubé motoriky.
  • Lepší ovládání impulzivity a ovládání agrese. Zmírnění frustrace.
  • Schopnost vyjadřování verbálně i neverbálně, zlepšení v oblasti komunikace a socializace.

V případě jakýchkoliv dotazů, vyplňte kontaktní formulář.