Jmenuji se Viktorie Šeflová a jsem ergoterapeut, který se zaměřuje na dětské klienty. Ergoterapii jsem vystudovala v Plzni, kde jsem v průběhu svých studijních let pracovala, jako osobní asistentka, chůva a dobrovolník u lidí, ke kterým nebyl život vůbec mírný. Toto životní období mi ukázalo, jakým směrem bych ve své profesi chtěla jít. Jako dětský ergoterapeut pracuji se všemi dětmi nezávisle na tom, zda mají diagnózu, nebo potřebují v životě jen popostrčit. Pracuji s dětmi zdravými, které mají jakýkoliv problém v oblastech: soběstačnosti, grafomotoriky, učení apod. Rovněž pracuji s těmi, které mají nějakou diagnózu např.: PAS (porucha autistického spektra), VVV (vrozené vývojové vady), MR (mentální retardace), CMP (cévní mozková příhoda), ADHD, hyperaktivita, poruchy učení, vady sluchu, vady zraku, kombinované vady, Downův syndrom, míšní léze, ortopedické vady, DMO (dětská mozková obrna), Dyspraxie, CKP (centrální koordinační porucha). Pokud hledáte ergoterapeuta pro své dítě, neváhejte se ozvat.