Soběstačnost

- nácvik sebesycení
- nácvik hygieny - nočník, toaleta
- oblékání
- péče o sebe
- trénink v terénu ( využití MHD, nakupování apod.) 

Hra

- nácvik herních dovedností
- nácvik sociálních dovedností formou hry
- výběr a doporučení vhodných hraček 

Jemná motorika  

 - grafomotorika 
- koordinace oko-ruka 

Hrubá motorika

- koordinace, stabilita
- chůze
- mobilita
- využití kompenzačních pohybových mechanismů 

Kompemzační pomůcky

- úprava predmětů běžných denních činností
- výběr vhodných kompenzačních pomůcek
- nácvik a edukace s kompenzačními pomůckami 

Poruchy smyslového vnímání
 
Trénink prostorové orientace
 Adaptace prostředí 
  Edukace rodiny